ลูกค้า Amazon เมืองทอง, คลองปะปา

งานติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประเภทบานเฟรมเลื่อนเดี่ยว

ลูกค้า KORNER cafe

งานติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประเภทบานเฟรมเลื่อนคู่

ลูกค้า Nilicon

งานติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประเภทบานเฟรมเลื่อนคู่

ลูกค้า SaLa Caffe'

งานติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประเภทบานเฟรมเลื่อนคู่